Politica de utilizare a datelor personale

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Site-ul global-electric.ro, denumit în continuare site-ul, este deținut și administrat de S.C. GLOBAL ELECTRIC & LIGHTING S.R.L., cu sediul în Iași, Aurel Vlaicu nr. 78, telefon 0371.168.046, fax 0371.168.046, e-mail: office@global-electric.ro, cod unic de înregistrare RO 34481642, înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub nr. J22/816/2015.

S.C. GLOBAL ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. este înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul: 36114.
În calitate de operator de date cu caracter personal S.C. GLOBAL ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv prevederile Legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date si Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare “RGPD”).

Această Notă de informare privind protecția datelor personale are rolul de a vă aduce la cunoștință activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră de către S.C. GLOBAL ELECTRIC & LIGHTING S.R.L..

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă „persoana vizată” ale cărei date sunt procesate, colectate, reţinute şi care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate, incluzând fără limitare, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, divulgarea, restricționarea, transferul, ștergerea sau distrugerea acestora.

În raport de interacțiunile dumneavoastră cu site-ul global-electric.ro , S.C. GLOBAL ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. poate prelucra categorii de date cu caracter personal, după cum urmează:
În cazul plasării unei comenzi, solicitării unei oferte de preț, formulării unor cereri/întrebări/reclamații/sugestii:
– nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție reprezentant și/sau persoana de contact.

Scopurile și temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal
Datele cu caracter personal furnizate în mod voluntar prin completarea şi trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod în cazul plasării unei comenzi/solicitării unei oferte de preț, au ca temei legal prevederile art. 6 alin 1 lit b. din Regulamentul UE 679/2016 “… pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”.

În cazul datelelor cu caracter personal furnizate în mod voluntar prin completarea şi trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod în cazul formulării unor cereri/întrebări/reclamații/sugestii, precum şi în cazul candidaţilor pentru angajare temeiul legal al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al societăţii noastre de a-şi îmbunătăţii serviciile, a gestiona solicitările/reclamaţiile/sugestiile primite şi adaptarea serviciilor necesare fiecărei persoane interesate, precum şi de a recruta personal.
Potrivit legislaţiei actuale, consimţământul nu este cerut în situaţia în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligaţii legale sau interesul legitim.

S.C. GLOBAL ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. poate prelucra date cu caracter personal şi în scop de marketing, însă numai în situaţia în care v-aţi dat consimţământul prealabil.
Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal
S.C. GLOBAL ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare.

Transferul Datelor cu Caracter Personal
În prezent, nu transferăm date către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, vă vom informa în mod corespunzător, vă vom prezenta garanţiile aferente şi vă vom solicita consimţământul.

Securitatea Datelor cu Caracter Personal
S.C. GLOBAL ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare, în acest sens, implementăm măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Ce drepturi aveţi în calitate de persoană vizată?

DREPTUL DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL
Acest drept vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că S.C. GLOBAL ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate.

DREPTUL LA RECTIFICARE
Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR SAU “DREPTUL DE A FI UITAT”
Acesta presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:
a. Când datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b. Au fost prelucrate ilegal;
c. Când prelucrarea a avut la bază consimțământul dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

DREPTUL DE A VĂ RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL
Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuat pe baza consimțământului dumneavoastră.

DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII
Acesta presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor care vă privesc, în anumite circumstanțe, ca:
a. Pe perioada verificării exactității datelor, atunci când contestați exactitatea acestora;
b. În perioada cât datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora.

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în situația în care:
a. Prelucrarea datelor s-a efectuat în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor s-a efectuat prin mijloace automate.

DREPTUL LA OPOZIȚIE
Aceasta presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor (ca exemplu – pentru marketing direct etc).

DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI CARE PRODUC EFECTE JURIDICE SAU CARE VA AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV.
Aveți dreptul de a solicita intervenția umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE LA NOI SAU LA AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR

DREPTUL DE A VĂ ADRESA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR.
Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:
• Prin e-mail: office@global-electric.ro
• Prin fax: 0371 168 046
• Personal: la sediul S.C. GLOBAL ELECTRIC & LIGHTING S.R.L. din Iaşi, Aurel Vlaicu nr. 78

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Politica de utilizare cookie

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.
Vezi politica de utilizare a fișierelor cookies.

COȘ CUMPĂRĂTURI

close